הכנת מפות טופוגרפיות ומצביות

תוכן עניינים

לפי תקנות התכנון והבניה התקפות, נדרשת מפת מדידה חתומה על ידי מודד מוסמך כתנאי להגשת בקשה למידע לוועדה המקומית ולאחר בכן כתנאי היתר בניה.
מפות טופוגרפיות משמשות כבסיס לתכנון; מבנים, כבישים, תשתיות עליות ותשתיות תת קרקעיות, גשרים, ביוב, צינורות מים, קירות, חומות ועד תכנון עירוני הכולל של שכונות חדשות וערים חדשות שצפויות להיבנות ברחבי הארץ.
מפות טופוגרפיות הן מפות המפרטות את כל הפרטים הגדולים והפרטים הקטנים שנמצאים על שטח הקרקע ביניהם: מבנים, כבישים, קירות, עמודים, צמחיה ועצים, המפה הטופוגרפית תכלול גם בהתאם לצורך, שכבות מידע נוספות, כגון: גושים וחלקות, קווי זכות דרך, גבולות מגרשים קווי בניין ועוד.

למה צריך מפות טופוגרפיות?

המפה היא כלי חשוב ובסיסי לצוות התכנון והאדריכל, ולרשויות השונות.
המפות הטופוגרפיות הן כלי שימושי לבניית הנכס או הבית החדש שלכם והן משמשות בצורה הטובה ביותר בשלב התכנון של הנכס עבור האדריכל.
קבלת מפה טופוגרפית של הנכס היא יעילה מאד לתחילת העבודה, לצורך כך יש לתאם עם יזם שידע איך לתכנן ולהתחיל את העבודה על הקרקע.

מתי צריך להגיש מפה טופוגרפית?

את המפה הטופוגרפית יש להגיש ברגע שמבקשים היתר בנייה כרקע לתכניות מתאר ארציות, מחוזיות, מקומיות שמפורטות תרשים מדויק של תכנית המתאר שיוגש על רקע מפה טופוגרפית.

מפה טופוגרפית – שלב מדידת קרקעית

מדידה קרקעית הינה שיטת מדידה להגדרת מיקומם של פרטי התכסית ולהגדרת פני השטח (התבליט).
ככל שקנה-המידה גדול יותר (מספר המכנה קטן יותר) המפה תהיה מפורטת יותר מצד אחד אך תכסה שטח קטן יותר מצד שני.
שיטת המדידה מבוצעת בשנים האחרונות באמצעות מערכות אלקטרוניות מדויקות, המדידה מבוצעת בשטח באמצעות צוותים מיומנים שקיבלו הכשרה מתאימה בתפעול ציוד המדידה. מערכות המדידה מאפשרות מדידת מיקום יחסי בדיוק של מילימטרים בודדים ומיקום מוחלט – ביחס לרשתות הבקרה הלאומיות, בדיוק של מילימטרים עד סנטימטרים בודדים
.

עריכה ועיבור של נתוני המדידה

לאחר שלב המדידה בשטח הקרקע, קבצי הנתונים עוברים ממערכות המדידה למחשב ואז מתחיל שלב עריכה ועיבוד, עריכה גרפית, חישוב קווי הגובה המבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת שהמפה תהיה מדויקת, קריאה וברורה.

סיום תהליך הכנת מפה טופוגרפית

בסיום התהליך, מבוצעת הפקה של המפה על גבי נייר ומבוצעת עם כל הקבצים הנדרשים.