מדידות להיתר בנייה

תוכן עניינים

מודד מוסמך לצורך מדידות להיתר בנייה

על פי החוק במדינת ישראל לתכנון ולבנייה בעלי קרקעות ונכסים חייבים לקבל היתר בניה מהרשות המקומית אליה הם משתייכים בכל מה שקשור לשינויים שהם רוצים וצפויים לבצע בנכס שבבעלותם.

מדידת קרקעות במדינת ישראל

סוגיית המדידות של קרקעות ונכסים במדינת ישראל מהוגנת בחוק במסגרת פקודת המדידות התשמ"ב 1982.
על פי פקודת המדידות, מודד מוסמך הוא מודד ממשלתי או מודד בעלי רישיון מוכר.
העיסוק במקצוע המדידה מותר אך ורק למי שיש בידו רישיון שניתן על פי הוראות הפקודה.

מיהו מודד בנייה מוסמך?

מודד מוסמך חייב להיות בעל תואר אקדמי בתחום הגאודזיה, מקצוע אותו ניתן ללמוד כיום אך ורק בטכניון, או לחילופין במוסדות לימוד בחו"ל. לאחר השלמת הלימודים האקדמיים הרלוונטיים.
מודד מוסמך חייב לעבור מבחנים מקצועיים מטעם הממשלה ורק לאחר שעבר בהצלחה את המבחנים הוא יקבל מעמד של מודד מוסמך.

תפקידו של מודד מוסמך לצורך היתר בנייה

מודד מוסמך רשאי לבצע מדידות במרחבים פתוחים, מרחבים סגורים וחללים סגורים.
בין כלל הפרויקטים בהם יכול מודד מוסמך לבצע מדידות.
כל פעולה שדורשת מדידה גאודזית היא פעולה שאותה רשאי מודד מוסמך לבצע בכל סוג של פרויקט.
לאחר שהמודד לקח את כל הנתונים הנדרשים לו מהשטח, הוא יכין מפת מדידה ויחתום עליה. ללא חתימה, המפה לא תהיה קבילה ולא תהיה לך אפשרות להגיש על בסיסה את תכנית הבנייה, הערעור ועוד.
אם המדידה מתבצעת לצורך בנייה ושיפוץ, יש להכין אותה בתקופה של עד כחצי שנה לפני הגשת התכנית לרשות המקומית.
חשוב לציין שמפות מדידה אשר נלקחו מעל לחצי שנה לפני הגשת התכנית, לא יוכלו להיחשב לצורך קבלת האישור ויהיה עליך להזמין מודד מוסמך מחדש.

מתן רישיון היתר בנייה

היתר בנייה מהווה רישיון שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה במעמד הגשת הבקשה.
לאחר הגשת בקשה יש להגיש מפות עדכניות של הנכס לאחר מדידה, אישורים כנדרש על פי החוק ופרטים אישיים של בעל הנכס.
במידה והאדריכל או מודד מוסמך מגישים את הבקשה מטעמם יהיה עליהם לגשת לרשות המקומית ולהגיש את כל המסמכים בשם בעל הנכס.
המסמכים הנדרשים כוללים את התכנית האדריכלית ואת התכנון ההנדסי של כל נכס, אישורי בעלות על הקרקע, חתימות של בעלי הקרקע או הנכס, אישורים של רשויות מקומיות כמו חברת החשמל, בזק, מס שבח.

התנגדות למתן היתר בנייה

לאחר קבלת המסמכים הוועדה ברשות המקומית מחויבת לקבוע האם אכן ישנה עמידה בכל הקריטריונים על מנת לאשר את הבנייה או לא.
בנוסף, הוועדה ברשות המקומית מאפשרת הגשת התנגדויות לתקופת זמן של שבועיים של כל מי שמתנגד לבנייה למשל שכנים שגרים בצמוד למבנה.

השלבים לקבלת היתר בנייה

פנייה לרשות המקומית ובירור אחוזי בנייה בנכס או בקרקע
מדידות של הנכס מטעם מודד מוסמך
הגשת מפות של הנכס
אדריכל או מודד מוסמך
הגשת התכנית ברשות המקומית

תהליך לקבלת היתר בנייה

במידה ועליכם להוציא היתר בנייה לנכס או לקרקע שלכם, רצוי שתדעו כי ההליך לקבלת היתר בניה הוא הליך ארוך, קשה ומייגע והוא דורש זמן רב ומסמכים רבים לכן חשוב להתייעץ עם גורם מקצוע או לקחת מודד מוסמך שילווה אתכם לאורך כל התהליך.
תפקיד של המודד מוסמך הוא להכין את המפה הטופוגרפית כשעל סמך הנתונים של המפה האדריכל יוכל לתכנן את המבנה.
בזמן הגשת התכנית לרשות המקומית, יש לצרף אליה מפה חתומה על ידי מודד מוסמך מכיוון שללא חתימה זו התכנית לא תאושר.
מספיק שיחסר לכם מסמך או מדידה מסוימת התהליך יכול ליפול ולקחת לכם עוד זמן רב